Tin tức

Quy trình kiểm tra siêu âm mối hàn

Ngày đăng: 23/02/2022 Lượt xem: 1.847

Quy trình kiểm tra siêu âm mối hàn phải tiến hành theo quy trình văn bản, với các nội dung thông số chủ yếu và không chủ yếu

Mối hàn đạt tiêu chuẩn cách kiểm tra khuyết tật mối hàn

Ngày đăng: 23/07/2020 Lượt xem: 3.800

Có hai phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn chính : phương pháp phá hủy và phương pháp không phá hủy

Máy đo độ dày ống nhựa HDPE sử dụng phương pháp siêu âm

Ngày đăng: 19/09/2017 Lượt xem: 3.505

Các máy siêu âm dùng để kiểm tra sản phẩm trên dây truyền đều là máy siêu âm xung, nghĩa là máy phát đi một chùm sóng siêu âm đến vật cần kiểm tra

Cách vẽ đường cong DAC bằng máy siêu âm mối hàn DFX-8

Ngày đăng: 18/09/2017 Lượt xem: 3.205

Phần này cung cấp một bước theo bước thủ tục để tạo ra một đường cong DAC bằng máy siêu âm mối hàn DFX-8. Lưu ý: một hiệu chuẩn hai điểm cần được thực hiện