Sự tán xạ của sóng siêu âm trong siêu âm khuyết tật

Ngày đăng:04:26 23/08/2017
Lượt xem: 3.110
Cỡ chữ
Sự tán xạ của sóng siêu âm là do trong thực tế trong vật liệu sóng siêu âm truyền là không đồng nhất hoàn toàn. Các chỗ không đồng nhất có thể là bất cứ vật gì hình thành nên các biên giới phân chia hai vật liệu có âm trở khác nhau chẳng hạn như các tạp chất ( inclsion hoặc pores). Một vài vật liệu bản thân nó là không đồng nhất, chẳng hạn như gang là một hợp chất của hạt cấu trúc và các hạt graphit rất khác nhau về mật độ và độ đàn hồi. Mỗi hạt tích tụ tạo ra quá trình tán xạ mạnh có thể so sánh với quá trình tán xạ trong vật liệu chỉ có một loại tinh thể biểu thị các giá trị vận tốc khác nhau được đo dọc theo trục theo những hướng khác nhau. Vật liệu loại này gọi là bất đẳng hướng. Nếu những hạt riêng lẻ có hướng hỗn loạn thì quá trình tán xạ sẽ sảy ra nếu vật liệu gồm nhiều loại tinh thể khác nhau hoặc khác nhau về pha. Đặc tính của những vật liệu này không chỉ làm giảm tín hiệu siêu âm trở về do tán xạ mà còn thường sinh ra một số xung phản hồi nhỏ có thể che khuất những chỉ thị cần phân tích đánh giá. Điều kiện để tán xạ phải nhỏ hơn 0,1 lần bước sóng.